EBG Tienerkamp 30 april

1 2 3 mei 2018

Van harte welkom op het landelijke tienerkamp van de EBGN.
Deze 4 dagen is georganiseerd voor tieners vanaf 12 tot 17 jaar en allen die zich met jongeren willen verdiepen in het geloof.

Een unieke gelegenheid waarbij EBG en niet EBG tieners vanuit de verschillende gemeenten elkaar kunnen leren kennen, zich samen kunnen verdiepen in hun geloofsleven.

Het thema voor dit weekend is

"Een bron van levend water"

Tijdens deze dagen hebben wij een wandeling gemaakt door ons geloofsleven, onderzocht en besproken wat voor ons een bron is en wat wij eruit halen.

Deze dagen hebben wij in de handen van de Heer gelegd en ervaren dat Hij ons heeft gedragen en gevuld met zijn Heilige Geest.

Het Team

Meesters/Broeders

Dwayne Stuurland en Clayton Babel

Juffen/Zusters:

Melissa Sniphout, Raziya Linger, Naomi Wezer, Denitzah Wezer, Marissa Caupain, Farida de Randamie en Deborah de Graav.

Programma

Tijd Activiteit Opmerking
12:00  Aankomst leiding Bekijken ruimte/ terrein Klaarzetten lunch
13:00 Ontvangst en high tea  Denitzah & Marissa
14:00 Ontvangst & ijsbreker Raziya & Melissa
14:30 Sport & Spel Waterestafette (bij goed weer) of kennismakings spelletjes
16:15  Kamerindeling en klaarzetten snacks  
17:00 Vrije tijd  
17:30 Corvee Iedereen helpt mee
18:00 Avondeten en afruimen  Iedereen helpt mee 
19:30 Lancering van het Thema  
20:30 Kampregels  
21:30 Kampvuur  
22:30 Vrije tijd  
23:30 Stilte  

Dagtekst

Hier is mijn dienaar, hem zal Ik steunen, hij is mijn uitverkorene, in hem vind Ik vreugde. Jes. 42:1

Leertekst

Rechtvaardige Vader, de wereld kent U niet, maar Ik ken U, en zij, mijn leerlingen, weten dat U Mij hebt gezonden. Joh.17:25

Lied:

Harten, één om God te prijzen, zoekt nu saam bij Jezus rust. Laat uw liefdevlammen rijzen tot Hem, onze hoop en lust. Hij het Hoofd en wij de leden, Hij het Licht, wij wederschijn, Hij de Meester en wij broeders, die in Hem geheiligd zijn.

268:1 Nikolaus Ludwig von Zinzendorf

Tijd Activiteit Opmerking
08:00  Energizer  
08:30 Corvee  
08:45 Ontbijt   
10:00 Thema  
11:30  Vrije tijd  
12:30 Corvee  
13:00 Lunch  
14:15 Activiteit  
17:30 Corvee  
18:00 Avondeten Roti met kip
19:30 Gezelschapsspel  
20:30 Groepen maken voor bonte avond en begin voorbereiding  
00:00 Stilte  

Dagtekst

Bewoners van dit land, houd vol! – spreekt de HEER. Werk door, Ik ben bij jullie. Hagai 2:4

Leertekst

Het is niet belangrijk wie plant of wie begiet; alleen God is belangrijk, want Hij doet groeien. 1 Korintiers 3:7

Lied

Heer God, wat ik gepresteerd heb lag niet in mijn macht, ik ben slechts een instrument. Daarbij doe ik wat ik kan, ik schep en werk, doe moeite en draag zorg voor dingen, ik wijs aan en geef instructies, ik waak en laat rustig rijpen. Geef Gij, mijn Heer, die alle dingen in uw macht hebt, dat alles mag groeien en goed uitpakken, anders zal alle moeite en werk voor niets zijn.   Maarten Luther

Tijd Activiteit Opmerking
10:00  Ontbijt  
11:30 Thema  
13:00 Waterfestijn Tussendoor scnackmoment
15:00 Vrije tijd  
17:30 Corvee  
18:00 BBQ  
19:30 Klaarmaken en laaste voorbereidingen bonte avond  
20:30 Bonte avond / Disco  
00:00 Stilte  

Dagtekst

De HEER zal rechtspreken over de volken. Ps.7:9(WV)

Leertekst

Het woord van God is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Hebreeën 4:12

Lied

Wij danken U, Heer, dat wij door de Dagteksten met veel mensen op aarde dagelijks verbonden zijn. Uw woord nodigt ons uit bij U te komen, het vermaant ons, richt ons op, brengt ons op de juiste plek en toont ons, dat U ons nabij bent. Help ons als deel van deze grote gemeenschap daarvan iets door te geven in onze wereld.

3 mei 1728: Begin van de dagteksten in Herrnhut

TijdActiviteitOpmerking
08:00Ontbijt 
09:00Opruimen en schoonmaken 
10:00Afscheid