De Landelijke Jongeren raad heeft een visie en missie geformuleerd voor de uitvoerde jeugd activiteiten in het EGBN

Visie:

De LJR is een landelijk jongerenplatform die ervoor zorgt dat er op een interactieve manier inhoud wordt gegeven aan activiteiten georganiseerd vanuit EBGN. De LJR creëert een veilige omgeving voor jongeren, waar zij hun christelijk geloof kunnen ontwikkelen. Als laatst zorgt de LJR ervoor dat de jongeren zichzelf kunnen zijn, ongeacht de sociaal maatschappelijke leefsituatie.

Missie:

De LJR wil de aandacht van jongeren trekken door middel van kanalen waar ze actief op zijn. De LJR organiseert landelijke activiteiten voor de jongeren. Het verbinden van de jongeren uit het gehele land, staat hierbij centraal.