Het Doel van de Landelijke jeugdwerkersdag is dat de werkers uit verschillende gemeenten elkaar ontmoeten, ervaring uitwisselen, geschoold worden om positief geladen hun werk voort te kunnen zetten.

Programma 

09.45 Inloop
10.15 welkom, dagtekst en gebed. Zang
10.30 Overdenking door Vallery Linger(predikant in opleiding)
11.00 Workshop 1: Stoornissen bij kinderen/jongeren 

Zang

11.50 Workshop 2: Thema opdracht

Zang en gebed

12.30 Lunch
13.30 Lancering werkmappen voor kinder- en tienerwerk

Zang

14.30 Workshop 3: Maken van een programma voor de kinderopvang, zondagschool en tiener-/jongerengroep.
15.30 Evaluatie en afsluiting met kring gebed
16.00 Einde bijeenkomst

Samenvatting

In de feedback die de jeugdwerkers hebben meegegeven over onze Landelijke jeugdwerkersdag, kunnen wij teruglezen dat het doel duidelijk is behaald.

 • Van 7 jeugdwerkers hebben wij de tip meegekregen dat de jeugdwerker Latonya of andere specialiste vanuit onze gemeentes, langs verschillende gemeentes gaan om deze informatie te delen of bij een Thema dag EBGN.
 • Van uit EBGN een algemene website of meldpunt opzetten voor alle landelijke meldingen
 • Landelijke werkgroep opzetten die de deskundigheid hebben om zo te komen tot het gezamenlijke doel kinder en jongere pastoraat.
 • Diepgang jongeren, wat trekt en spreekt ze aan.
 • Meer bekendheid over de verschillende stoornissen aangeven binnen de gemeentes
 • Concrete informatie na elke vraag zoals: cijfers, percentage, feiten en onderzoeken
 • Als er tijdens Quizzen vals wordt gespeeld moet dit ook bestraft worden.
 • Instinkers of niet te alle tijden een duidelijke antwoord
 • De informatie over de onderwerpen was inhoudelijk te kort, graag meer diepgang hierover. 

 

Tips en Tops

Workshop Stoornissen.

 1. Leerzaam, duidelijk en goede uitleg
 2. Geweldige presentatie
 3. Latonya Lo-Ki-Shoe en Valerie Linger hebben de workshops goed georganiseerd
 4. Er wordt binnen de gemeentes haast nooit over stoornissen gesproken terwijl het een heel belangrijke onderwerp is
 5. Het is een actueel en relevant onderwerp
 6. Deze workshop is een bewustwording voor ons
 7. Dit soort informatieve samenkomsten moeten ook in andere gemeentes worden georganiseerd zodat de jeugdwerkers van gedachten kunnen wisselen

Deze informatie is heel erg bruikbaar

Quiz

 1. Tijdens quizzen/vraag spelletjes een betere scheiding van de groep (betere ruimte indeling)
 2. De quiz was zeer informatief

 

Thema opdracht

Wat betekent EBG zijn voor jou?

 1. Evangelie van Broeders van Gods woord en boodschap
 2. Vertrouwde en hechte gemeenschap om te dienen en erop terug te vallen in goede en minder goede tijden (THUIS)
 3. Gezamenlijk een zin in het geloven van de Heer, en dit centraal laten staan in het dagelijkse leven
 4. Het samen zijn met elkaar
 5. Liederen, dagteksten boek, ontmoetingen
 6. Geloof > Eenheid, samen de Here loven en prijzen
 7. Ik ben er mee op gevoed ik heb diverse geloofsovertuigingen mee gekregen maar EBG is het voor mij
 8. Herkenning in het geloof gevoel van vrij zijn/ open
 9. Een veranderingsproces naar een situatie waar recht wordt gedaan aan de mens en christelijke principes
 10. Er zijn voor elkaar, een luisterend oor te bieden
 11. Saamhorigheid, eenheid, trost,  verandering nodig, doorgaan en jeugd
 12. Geloof speciaal vooral onder de Surinaamse traditie.  Iets dat ik heb mee gekregen van ouders
 13. Familiegevoel, thuiskomen
 14. De weg van de Heer volgen als een Familie
 15. Hoop,Geloof en Liefde
 16. God is met Ons en daarom zijn wij er al zolang
 17. Het delen van het woord van God Samen zijn en eenheid

Welke onderwerpen moeten jouw kinderen kennen/ wat wil jij ze sowieso meegeven?

 1. Saamhorigheid, Evangelie van de Bijbel, Waarde en Normen
 2. Bijbelse verhalen, persoonlijke verhalen, Verhalen vanuit het dagelijks leven meegeven eerlijkheid, openhartig, woord van God
 3. Gedachte goed van EBG allen een in De Heer. Iemand is waar ze naar toekunnen met zijn/ haar problemen. Bijbel met voorbereiding op de  geloofsbelijdenis.  Alles is mogelijk in het leven als je er moeite voor doet, en als Christen door het leven gaat
 4. Vergeving, liefhebben naar een andere en je zelf en vertrouwen op God
 5. Het Geloof
 6. Het woord op kinderlijke begrijpelijke manier vertellen, Kerst, Pasen, Hemelvaart
 7. Verdraagzaamheid, aandacht hebben voor andere
 8. Respect voor elkaar en anderen en bijbel lezen
 9. Bij God welkom zijn zoals wij zijn
 10. Kennis over God de Vader Zijn liefde voor ons en bij Hem terecht kunnen als wij het moeilijk hebben.
 11. Bij wie ze kunnen komen met problemen hoe ze de Bijbel kunnen gebruiken, een basis geven waarop ze kunnen bouwen en doorgeven
 12. Omgang met elkaar met genade van God
 13. Achtergrond van het ontstaan van het EBG Geloof  en psalmen die bij tieners passen.  b.v. psalmen 121-122 ter bemoediging voor wat zij kunnen doormaken, jeugd is de toekomst zij staan centraal
 14. Kinderen moeten weten waarom wij geloven in God waarom en wie Jezus is. Waarom EBG/ wie is EBG, waarom gaan wij naar de kerk, wat houden de feestdagen in Kerst, Pasen, Pinksteren wat staat erin de Bijbel over, hoe gebruik je de Bijbel, bidden Hoe en Waarom
 15. Dat er een God is en het Geloof en het vertrouwen in Hem. Het gebed en de kracht daarvan
 16. Identiteit (wie ben ik?)
  Ik ben ……. Wat wil je?
  *Geloof Wie is God?
  Waar is dat?
  *Geduld en doorzettingsvermogen
 17. God is Liefde
 18. Vergeving, gezindheid de geboorte van Jezus Christus
 19. Staan: Ook in Gods ogen Hij zegt laat de kinderen tot mij komen hou hen niet tegen
 20. 1e gedeelte >geen specifieke maar vooral het geloof en woord van God. Wie is God en wat is mogelijk meegeven. Geloof en dagelijkse leven en hoe het toe te passen.
 21. Kind van De Heer. Altijd bij Vreugd en Smart De Heer betrekken, EBGN en EBGS-gewoonten, Broeder en Zusterschap, Vreugde van het Evangelie. De Bijbel als geheel en enkele verhalen in het bijzonder Het Onze Vader, wegwijs in de Bijbel

 

Feedback Thema opdracht:

 • Het waren gevoel vragen en die heb ik beantwoord gekregen
 • Heb antwoord op mijn vragen gekregen de werkmappen even door gelezen maar niet tot in de kern (dit vanwege de tijd)
 • Mijn vragen zijn beantwoord en ik zie de geschiedenis van de EBG structuur en de bijbel verhalen als basis uitleg terugkomen in de werkmappen.
 • Wel antwoord gekregen op de eenheid en saamhorigheid.
 • Ik het volgende mee geven: Het Onze vader toevoegen, 80% ECP-historie band mogen wij trots op doorgroeien en Historische band met EGBS dit mag ook worden benoemd

 

Brainstormen over zondagschoolprogramma

Tijdens deze opdracht zijn de jeugdwerkers in subgroepen ingedeeld om samen met elkaar te brainstormen en een programma op te zetten. Hier worden enkelen voorbeeld benoemd.

 Zondagschool programma voor de leeftijd 4-11 jaar