De Landelijke Jongeren raad heeft een visie en missie geformuleerd voor de uitvoerde jeugd activiteiten in het EGBN

Visie:

De LJR is een landelijk jongerenplatform die ervoor zorgt dat er op een interactieve manier inhoud wordt gegeven aan activiteiten georganiseerd vanuit EBGN. De LJR creëert een veilige omgeving voor jongeren, waar zij hun christelijk geloof kunnen ontwikkelen. Als laatst zorgt de LJR ervoor dat de jongeren zichzelf kunnen zijn, ongeacht de sociaal maatschappelijke leefsituatie.

Missie:

De LJR wil de aandacht van jongeren trekken door middel van kanalen waar ze actief op zijn. De LJR organiseert landelijke activiteiten voor de jongeren. Het verbinden van de jongeren uit het gehele land, staat hierbij centraal.

 

Warme groet,

Cindy 

 

Een pagina om te kijken hoe alles er uit ziet

 

Kop op nivo header 1

De Evangelische Broedergemeente (ook Hernhutters genoemd) is een protestantse kerk met wereldwijde uitbreiding. In meer dan 35 landen op vijf continenten kunt u de Broedergemeente vinden. De Evangelische Broedergemeente in Nederland is deel van de Europees-Continentale Provincie met gemeenten en gemeenschappen in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Zweden, Estland, Letland en Albanië.

Onze kerk heeft wortels in de Tsjechische reformatie van Jan Hus en de Boheemse Broeders en in het luthers piëtisme van Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf.

Vanaf het begin hecht de Broedergemeente waarde aan oecumenische contacten en verbindingen. Kenmerken van ons kerkelijk leven zijn: openheid en verbondenheid. Een levend geloof aan Jezus Christus als Heer van de kerk en van het persoonlijk leven is bepalend voor ons kerkelijk leven.

Kop op nivo header 2

Onze kerk heeft wortels in de Tsjechische reformatie van Jan Hus en de Boheemse Broeders en in het luthers piëtisme van Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf.

Vanaf het begin hecht de Broedergemeente waarde aan oecumenische contacten en verbindingen. Kenmerken van ons kerkelijk leven zijn: openheid en verbondenheid. Een levend geloof aan Jezus Christus als Heer van de kerk en van het persoonlijk leven is bepalend voor ons kerkelijk leven.

Kop op nivo header 3

De Evangelische Broedergemeente (ook Hernhutters genoemd) is een protestantse kerk met wereldwijde uitbreiding. In meer dan 35 landen op vijf continenten kunt u de Broedergemeente vinden. De Evangelische Broedergemeente in Nederland is deel van de Europees-Continentale Provincie met gemeenten en gemeenschappen in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Zweden, Estland, Letland en Albanië.

Kop op nivo header 2

De Evangelische Broedergemeente (ook Hernhutters genoemd) is een protestantse kerk met wereldwijde uitbreiding. In meer dan 35 landen op vijf continenten kunt u de Broedergemeente vinden. De Evangelische Broedergemeente in Nederland is deel van de Europees-Continentale Provincie met gemeenten en gemeenschappen in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Zweden, Estland, Letland en Albanië.

Kop op nivo header 3

Vanaf het begin hecht de Broedergemeente waarde aan oecumenische contacten en verbindingen. Kenmerken van ons kerkelijk leven zijn: openheid en verbondenheid. Een levend geloof aan Jezus Christus als Heer van de kerk en van het persoonlijk leven is bepalend voor ons kerkelijk leven.

Kop op nivo header 4

De Evangelische Broedergemeente (ook Hernhutters genoemd) is een protestantse kerk met wereldwijde uitbreiding. In meer dan 35 landen op vijf continenten kunt u de Broedergemeente vinden. De Evangelische Broedergemeente in Nederland is deel van de Europees-Continentale Provincie met gemeenten en gemeenschappen in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Zweden, Estland, Letland en Albanië.

Vanaf het begin hecht de Broedergemeente waarde aan oecumenische contacten en verbindingen. Kenmerken van ons kerkelijk leven zijn: openheid en verbondenheid. Een levend geloof aan Jezus Christus als Heer van de kerk en van het persoonlijk leven is bepalend voor ons kerkelijk leven.

Kop op nivo header 3

De Evangelische Broedergemeente (ook Hernhutters genoemd) is een protestantse kerk met wereldwijde uitbreiding. In meer dan 35 landen op vijf continenten kunt u de Broedergemeente vinden. De Evangelische Broedergemeente in Nederland is deel van de Europees-Continentale Provincie met gemeenten en gemeenschappen in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Zweden, Estland, Letland en Albanië.

Kop op nivo header 4

Vanaf het begin hecht de Broedergemeente waarde aan oecumenische contacten en verbindingen. Kenmerken van ons kerkelijk leven zijn: openheid en verbondenheid. Een levend geloof aan Jezus Christus als Heer van de kerk en van het persoonlijk leven is bepalend voor ons kerkelijk leven.

Kop op nivo header 5

De Evangelische Broedergemeente (ook Hernhutters genoemd) is een protestantse kerk met wereldwijde uitbreiding. In meer dan 35 landen op vijf continenten kunt u de Broedergemeente vinden. De Evangelische Broedergemeente in Nederland is deel van de Europees-Continentale Provincie met gemeenten en gemeenschappen in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Zweden, Estland, Letland en Albanië.

Vanaf het begin hecht de Broedergemeente waarde aan oecumenische contacten en verbindingen. Kenmerken van ons kerkelijk leven zijn: openheid en verbondenheid. Een levend geloof aan Jezus Christus als Heer van de kerk en van het persoonlijk leven is bepalend voor ons kerkelijk leven.

Kop op nivo header 6

De Evangelische Broedergemeente (ook Hernhutters genoemd) is een protestantse kerk met wereldwijde uitbreiding. In meer dan 35 landen op vijf continenten kunt u de Broedergemeente vinden. De Evangelische Broedergemeente in Nederland is deel van de Europees-Continentale Provincie met gemeenten en gemeenschappen in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Zweden, Estland, Letland en Albanië.

Kop op nivo header 6

De Evangelische Broedergemeente (ook Hernhutters genoemd) is een protestantse kerk met wereldwijde uitbreiding. In meer dan 35 landen op vijf continenten kunt u de Broedergemeente vinden. De Evangelische Broedergemeente in Nederland is deel van de Europees-Continentale Provincie met gemeenten en gemeenschappen in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Zweden, Estland, Letland en Albanië.

Kop op nivo header 5

De Evangelische Broedergemeente (ook Hernhutters genoemd) is een protestantse kerk met wereldwijde uitbreiding. In meer dan 35 landen op vijf continenten kunt u de Broedergemeente vinden. De Evangelische Broedergemeente in Nederland is deel van de Europees-Continentale Provincie met gemeenten en gemeenschappen in Nederland, Duitsland, Zwitserland, Denemarken, Zweden, Estland, Letland en Albanië.

Vanaf het begin hecht de Broedergemeente waarde aan oecumenische contacten en verbindingen. Kenmerken van ons kerkelijk leven zijn: openheid en verbondenheid. Een levend geloof aan Jezus Christus als Heer van de kerk en van het persoonlijk leven is bepalend voor ons kerkelijk leven.

29 november 2023

 • Privacyverklaring

  Algemene gegevensverwerking

  Voor de Evangelische Broedergemeente in Nederland en haar gemeenten is privacy en een veilige omgeving van groot belang. Wij nemen de bescherming van persoonlijke gegevens zeer serieus, behandelen deze vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid. Het gebruik van deze website is in principe mogelijk zonder bekendmaking van de identiteit.
  Wanneer u deze website bezoekt, verzendt de browser die door uw apparaat wordt gebruikt automatisch informaties naar de server van onze website. Deze informaties worden tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. Deze automatisch geregistreerde, en tot een automatische verwijdering opgeslagen informaties zijn de datum en de tijd van de oproep, de naam en de URL van het gedownloade bestand, de hoeveelheid van verzonden data, een bericht over succesvolle ophalen, de website van waaruit de toegang plaats vindt (verwijzende URL), het IP-adres van de aanvragende apparaat, de gebruikte webbrowser, het gebruikte besturingssysteem en de naam van de access provider.
  Deze gegevens worden verwerkt door ons te zorgen voor een comfortabel gebruik van onze website, de evaluatie van het systeem de veiligheid en stabiliteit, alsmede andere administratieve doeleinden. Alle informaties uit het gebruik van deze website die worden tijdelijk opgeslagen op de server zullen niet bekend worden gemaakt aan derden.
  De wettelijke basis voor de gegevensverwerking komt voort uit art. 6 lid 1 f AVG. Ons legitieme belang volgt uit de bovengenoemde doeleinden voor gegevensverwerking. Deze gegevens kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen en er wordt geen profilering middels deze gegevens door het combineren met andere gegevensbronnen opgesteld. We behouden ons het recht voor om deze gegevens met terugwerkende kracht te controleren, als we specifieke aanwijzingen voor illegaal gebruik kennen.
  Wij letten er op, dat het CMS (Content-Management-System) en alle in gebruik genomen plugins met welke deze website is aangemaakt geen inbreuk maken op uw rechten. Op deze website is geen mogelijkheid om in te logen als bezoeker of uw gegevens op een ander manier achter te laten. Koppeling met social media als facebook etc zijn verwijzingen naar die site zonder code. Deze website wordt in Nederland gehost. De hoster voldoet aan alle regels van de AVG.

  Privacybescherming

  Om u goede en boeiende informatie op onze website te verstrekken, vertrouwen wij op u om foto's te gebruiken die mensen laten zien. In overeenstemming met wettelijke vereisten, verkrijgen we indien nodig de toestemming van de personen die zijn afgebeeld voordat een dergelijke foto wordt gepubliceerd. Als u echter wordt betrapt op een foto en het niet eens bent met de publicatie van de foto, hebt u het recht om te eisen dat uw persoon wordt verwijderd of de foto wordt verwijderd. Hiervoor is een korte bericht aan ons contactadres voldoende. Wij zullen uw verzoek onmiddellijk vervullen.

  Newsletter

  Als u een van ons aangeboden newsletter wilt ontvangen, hebben we een e-mailadres van u nodig, evenals informatie die ons in staat stelt te controleren of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u de newsletter echt wilt ontvangen. Deze registratieprocedure vormt een uitdrukkelijke toestemming in overeenstemming met AVG. Verdere gegevens worden niet verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie.
  U kunt uw toestemming voor het opslaan van gegevens in onze e-mail distributielijst en het gebruik ervan voor het verzenden van informatie te allen tijde intrekken door te klikken op de uitschrijvingslink aan het einde van elke nieuwsbrief. U kunt ons ook te allen tijde uw uitschrijvingsverzoek per e-mail sturen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

  Cookies

  Deze website maakt geen bewuste en bewust geen gebruik van tracking en third party cookies om u te volgen. Die door ons gebruikte cookies zijn alleen om het bezoek van onze website iets meer comfortabel te maken.
  Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw browser automatisch maakt en die op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. Zij zijn niet schadelijk voor uw apparaat, bevatten geen virussen, trojaanse paarden of andere schadelijke software. Die door ons gebruikte cookies maken het ons mogelijk uw bezoek meer comfortabel, gebruiksvriendelijk, effectiever en veiliger te maken, terwijl wij uw browser bij uw volgende bezoek kunnen herkennen, zodat uw eerder gemaakte instellingen onaangeroerd blijven. Dit betekent echter niet dat we ons onmiddellijk bewust zijn van uw identiteit.
  De via cookies verwerkte gegevens zijn voor de genoemde doeleinden ter behoud van onze legitieme belangen, alsmede de derden in overeenstemming met art. 6 lid 1 f AVG vereist.
  De meeste browsers accepteren cookies automatisch. Sessiecookies worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de aanvaarding van cookies voor bepaalde functies of in het algemeen uitsluiten. U kunt uw browser ook zo instellen dat cookies worden automatisch verwijdert wanneer u de browser sluit. Het volledig uitschakelen van cookies kan echter betekenen dat u niet van alle functies van onze website gebruik kunt maken.

  Gegevensbeveiliging

  Wij gebruiken de populaire SSL-methode (Secure Socket Layer) binnen het bezoek aan de site, in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Of een enkele pagina van onze website is gecodeerd, wordt weergegeven door een gesloten, meestal groene slot in de statusbalk van uw browser.
  Wij gebruiken ook passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, gedeeltelijk of volledig verlies, vernietiging of tegen ongeoorloofde toegang door derden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met de technologische ontwikkelingen.

  Websites van derden

  Onze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden en wij zijn niet verantwoordelijk voor de gegevensbeschermingsactiviteiten van deze websites. Ondanks de uiterste zorg, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de juistheid van de verstrekte informatie. In het bijzonder kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van extern gelinkte websites.

  Actualiteit en wijziging van deze privacyverklaring

  Deze privacyverklaring is momenteel geldig en heeft de status van 20 januari 2021.
  We behouden ons het recht voor de inhoud en het ontwerp van de door ons beheerde websites zonder kennisgeving te wijzigen. Vanwege de verdere ontwikkeling van onze website of vanwege gewijzigde wettelijke vereisten, kan het nodig zijn dit privacybeleid in de toekomst bij te werken.
  Als u verdere vragen hebt over ons privacybeleid kunt u gerust contact met ons opnemen.

  Onze contactgegevens hiervoor zijn:
  Evangelische Broedergemeente in Nederland
  functionaris voor gegevensbescherming
  Zusterplein 20
  3703 CB Zeist
  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze pagina is in aanbouw.

Heb je ideeen, teksen of foto's voor de inhoud mail die dan naar: Deborah de Graav  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Agenda Amsterdam ZO

Geen evenementen