De jongeren van de Immanuël kerk zijn momenteel een CHiL-team aan het samenstellen en zijn in februari 2014 van start gegaan met het verzorgen van CHiL-avonden. Het plan is om die 1 keer in de maand op de vrijdag te realiseren. Eén keer in het jaar (eind december of begin januari) zal er een CHIL Event gehouden worden, ter afsluiting of opening van het jaar. Het CHiL-zaadje is met Gods genade geplant in Suriname en dit zal verder gevoed en verzorgd worden door het CHiL-team van Suriname. Wij hopen en blijven bidden dat de CHiL avonden in de toekomst ook bij de overige EBG-gemeenten, in zowel Nederland als Suriname en natuurlijk ook op de Caribische eilanden waar de is EBG gevestigd, georganiseerd kunnen worden.

CHIL staat voor CHRIST IS LOVE en is een initiatief van jongvolwassen EBG-ers in Nederland, die in verschillende EBG-gemeenten meestal op vrijdagavonden wordt georganiseerd. Het idee en concept voor deze ontmoetingen van jongeren met als basis hun geloofsovertuiging is afkomstig van EBG-jongeren in Amsterdam Zuid–Oost.