Agenda landelijk

Geen evenementen

Dagteksten voor

Dinsdag 23 januari 2018

De HEER was met Samuel en liet niet één van zijn woorden onvervuld.

1 Sam. 3:19 (WV)

Paulus schrijft: Van u uit plantte de boodschap van de Heer zich voort; niet alleen in Macedonië en Achaje, nee, overal is uw geloof in God de mensen ter ore gekomen. Wij hoeven daarvan niets te vertellen.

Tes. 1:8 (GNB)